img

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

ENUCUZİTEM ÖN BİLGİLENDİRME ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.1. SATICI :

 

Adı – Soyadı : Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri

 

Adresi : Mustafapaşa Mahallesi 746/2 Sokak No:2 Daire 16 kat 3 Gebze KOCAELİ - ilyasbey Vergi Dairesi, Vergi No: 60136289274

 

Telefon : 0850 303 79 53

 

E-posta : info@enucuzitem.com.tr

 

1.2. ALICI (TÜKETİCİ):

 

Adı – Soyadı :

 

Adresi :

 

Telefon :

 

E-posta :

 

2. TANIMLAR

 

 

SATICI: ENUCUZİTEM isminin resmi temsilcisi olan Mustafapaşa Mahallesi 746/2 Sokak No:2 Daire 16 kat 3 Gebze KOCAELİ adresinde yerleşik olan Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir.

 

İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Satıcı’ya ait olan, www.enucuzitem.com.tr alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

 

MOBİL UYGULAMA : Tüm hakları Satıcı’ya ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan ENUCUZİTEM adlı yazılımdır. Bu yazılım Apple App Store veya Google Play gibi mağazalardan elde edilir. Bu mağazalardaki ENUCUZİTEM adlı ve Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Murat TATOĞLU adına yüklü yazılım gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunun haricinde başka bir yolla elde edilen yazılımın cihazlara kurulmasından kaynaklı güvenlik dair her türlü hatadan Şirket sorumlu değildir.

 

ENUCUZİTEM : İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile birlikte “ENUCUZİTEM” olarak anılmaktadır.

 

HİZMETLER : ENUCUZİTEM üzerinden sunulan hizmetlerin tamamını ifade eder. ENUCUZİTEM üzerinden verilen hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber;

 

ENUCUZİTEM ile arasında bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışının yapılması,

Satıcı tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından ENUCUZİTEM üzerinden görüntülenebilmesi, listelenmesi ve aranabilmesi,

Satıcı ve bayisi olduğu firmaya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini,

 

Satıcı, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

 

ALICI: ENUCUZİTEM’a bireysel veya kurumsal üye olarak, Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olabilmek için ENUCUZİTEM’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği ALICI 18 yaşından büyük ve T.C. ilgili kanunlarına göre reşit sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

 

ÜYE : ENUCUZİTEM üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ENUCUZİTEM’a üye olmuş ve ENUCUZİTEM’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. ENUCUZİTEM’a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.

 

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Satıcı’nın sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Satıcı dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

 

ÜRÜN : ENUCUZİTEM üzerinden, ENUCUZİTEM’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, vitrin ilanları ve ilan öne çıkarma ile Vip ve Premium üyelik hizmetlerini ifade eder. Ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin ile ENUCUZİTEM’ın Alıcı’ya sunduğu ilave hizmetlerdir.

 

3. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

 

3.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

 

3.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI

 

4.1. Alıcı tarafından Satıcı’dan elektronik ortamda sipariş edilen ürünün; özellikleri, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Ürünün Adı :

Adedi :

 

Teslimat Adresi : Online Teslimat.

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

Kargo Ücreti : Kargo işlemi yoktur.

 

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) :

 

Ödeme Şekli : Kredi kartı.

 

5. GENEL HÜKÜMLER

 

5.1. İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcı’dır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

5.2.   : Satıcı site üzende satış yaptığı hesap, oyun içi eşyalar v.b. ürünlerde satış sonrası destek vermekle yükümlüdür. Hesabın geri alınması v.b. durumlarda sorumluluk satıcıya aittir ve alıcının zararını karşılamakla yükümlüdür.

 

5.3. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 

5.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, çalışır, listelendiği şekle ve niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya Satıcı’nın iş ortağı olduğu online ödeme sağlayıcı firmalar tarafından ödeme işlemi iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacaktır.

 

5.6. 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini satın alamaz.

 

5.7. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır.

 

5.9. Satış işlemi sonrası ürünle ilgili ortaya çıkabilecek her türlü problem için Alıcı öncelikle Destek Sistemi üzerinden talep oluşturacaktır. Talep oluşturmadan yapılan bildirimler işleme alınmaz. Ürünle ilgili sıkıntıların tespit edilmesi için Satıcı’nın bayisi olduğu 3. taraf firma ile irtibata geçmesi ve çözüm üretilmesinin 1 ila 30 gün süre alabileceğini Alıcı peşinen kabul ve beyan eder. Bu süre tamamlandığında Alıcı’nın yaşadığı problem ortadan kaldırılamaz ise satış işlemi iptal edilir ve Alıcı’nın bakiyesi hesabına geri yatırılır.

 

5.10. Alıcı, gerekli görülmesi halinde Satıcı tarafından; satış işleminin iptal edilmesi veya belirsiz bir süre durdurulması, kimlik doğrulaması için ihtiyaç duyulan belgelerin Alıcı’dan istenmesi ve bununla da sınırlı kalmayacak şekillerde tedbir koyabileceğini işbu sözleşme kurulurken peşinen kabul ve beyan ederler. İptal edilen işlemlerin bedeli Alıcı’ya iade edilir.

 

5.11. Satışı yapılan ürünün faturasının oluşturulması ve Alıcı’ya gönderilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı fatura bilgileri için; ad, soyad, adres, ticaret unvanı (varsa), vergi dairesi (varsa) ve vergi numarasını sağlamak zorundadır. İlgili aya ait toplam ürün satış bedeli için; bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde ve tek bir fatura düzenlenir. Faturalar, E-Arşiv veya E-Fatura olarak düzenlenir ve Alıcı'nın sistemde kayıtlı e-mail adresine gönderilir. E-mail adresinin yanlış veya hatalı girilmesinden dolayı ulaşmayan faturalardan Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, Satıcı'dan faturasının adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.12. Alıcı, ENUCUZİTEM’tan talep edeceği faturanın adresine gönderilmesini talep ederse kargo veya ortaya çıkabilecek her türlü masrafın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.13. Alıcı, almak istediği ürünü almadan önce piyasa değerini kontrol etmekten ve ürünü teslim aldığı andan itibaren ise tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

 

5.14. Satıcı’nın ürünlerinden herhangi birisini alınabilmesi için Alıcı hesabında yeterli bakiye olmalıdır. Bakiye yetersiz ise alım işlemi yapılamaz. Alım işlemleri neticesinde oluşan ürün bedeli Alıcı hesap bakiyesinden düşülür.

 

5.15. Sahtekarlık, dolandırıcılık, kara para aklama ve bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde her türlü usülsüz veya kanunsuz işlemlere karşı, yapılan tüm alışverişler 5 yıl süre ile veritabanında saklanır. Bu durumlarda, talep gelmesi halinde adli mercilere yapılan alışveriş bilgileri teslim edilir.

 

5.16. ENUCUZİTEM.com üzerinden satın alınan dijital kodlar (E-pin) yalnızca Türkiye'de geçerlidir.

 

5.17. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde ENUCUZİTEM veritabanında kayıt altına alınmaz. ENUCUZİTEM’ta bunu yapabilecek teknik bir altyapı bulunmamaktadır.

 

6. CAYMA HAKKI ve İADE

 

6.1. Alıcı, Satıcı’dan aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” cinsinden olduğunu ve bu mallar kapsamında cayma hakkı ve iade hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

7. GARANTİ VERMEME

 

7.1. Alıcı, Satıcı tarafından sunulan sanal ürünlerin (E-PIN kod vb) fiziken kontrolünün ve çalışabilirliğinin test edilemeyeceğini peşine kabul eder.

7.2. Satıcı, ENUCUZİTEM üzerinde kendi mülkiyeti altında olmayan ve satış işlemine konu olan ürün hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Alıcı, Satıcı’nın ürün hakkında herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve ürün hakkında herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

7.3. Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanan sanal üründe ortaya çıkabilecek problemler hakkında işbu sözleşmenin 5.10. maddesi hükümleri uygulananır.

 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

8.2. ENUCUZİTEM üzerinde paylaşılan ürüne ait içerikler ENUCUZİTEM’ın mülkiyetindedir. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı yasaktır.

 

9. MÜCBİR SEBEPLER

 

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, salgın hastalık vb.) olarak kabul edilecektir.

 

10. YÜRÜRLÜK

 

10.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

10.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yorumlar

Yorum Yap


Geri

Anasayfa

Üye Giriş

Üye Ol

İlan Ekle