img

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

ENUCUZİTEM KULLANIM KOŞULLARI

ENUCUZİTEM.COM.TR internet sitesini ziyeret ettiğinizde veya Apple Store ile Google Play platformlarından ENUCUZİTEM mobil uygulamasını cep telefonunuza, tablet veya başka türlü cihazlara indirerek kurduğunuz andan itibaren, aşağıda yazılı olan ve ENUCUZİTEM.COM.TR’un ziyaret edilmesine ve/veya ENUCUZİTEM mobil uygulamasının kullanılmasına dair hususları bütünüyle anlamış ve tamamını kabul etmiş sayılırsınız. 

1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, Ziyaretçi, Üye, Kullanıcı, Satıcı veya Alıcı olarak ENUCUZİTEM adına hizmet veren her türlü platforma erişim sağlayan kişileri yaş farkı gözetmeksizin kapsamaktadır.  Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız ENUCUZİTEM adına hizmet veren platformları ziyaret etmeyiniz ve/veya kullanmayınız.

1.2. ENUCUZİTEM isminin resmi temsilcisi Mustafapaşa Mahallesi 746/2 Sokak No:2 Daire 16 Gebze KOCAELİ adresinde yerleşik olan Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Murat TATOĞLU (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. ENUCUZİTEM adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, ENUCUZİTEM adına kullanılan her türlü platformda yer alan veya alacak olan bilgileri, görselleri, fiyatları, ürün çeşitlendirmelerini, kampanya ve indirimleri veya her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

1.3. İşbu koşullar için yapılacak değişiklikler, İnternet Sitesinde, mobil uygulamada veya ENUCUZİTEM adına hizmet veren herhangi bir platformda yayımlandığı tarihten itibaren ilgili platformları ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları için hiçbir kullanıcı; şartların değiştirilmesi, güncellenmesi veya yayından kaldırılmasını tek taraflı talep edemez. ENUCUZİTEM değişiklik taleplerini; e-mail, posta veya kargo ile yazılı ve imzalı olarak gönderildiğinde dikkate alır. Fakat bu konudaki rızasını kimse ile paylaşmaz, yetki devri yapmaz. Alınan taleplere cevap verme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

2. TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan, www.enucuzitem.com.tr alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

MOBİL UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan ENUCUZİTEM adlı yazılımdır. Bu yazılım Apple App Store veya Google Play gibi mağazalardan elde edilir. Bu mağazalardaki ENUCUZİTEM adlı ve Tatoğlu Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Murat TATOĞLU adına yüklü yazılım gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunun haricinde başka bir yolla edilen yazılımın cihazlara kurulmasından kaynaklı güvenlik dair her türlü hatadan Şirket sorumlu değildir.

ENUCUZİTEM : İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile birlikte “ENUCUZİTEM” olarak anılmaktadır. 

HİZMETLER : ENUCUZİTEM üzerinden Satıcı ve Alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ENUCUZİTEM tarafından sunulan Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda ENUCUZİTEM üzerinden verilen hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber;

ENUCUZİTEM ile arasında Bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma,

Satıcılar tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından ENUCUZİTEM üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini,

Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı’ya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini,

Satıcı’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini,

Talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.

Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

ZİYARETÇİ : ENUCUZİTEM’a erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.

ÜYE : ENUCUZİTEM üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde ENUCUZİTEM’a üye olmuş ve ENUCUZİTEM’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. ENUCUZİTEM’a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.

SATICI: ENUCUZİTEM’a bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için ENUCUZİTEM’A üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

ALICI: ENUCUZİTEM’a bireysel veya kurumsal üye olarak, ENUCUZİTEM’ın veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzeş kişidir. Alıcı olabilmek için ENUCUZİTEM’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.

KULLANICI : ENUCUZİTEM üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

ÜRÜN : ENUCUZİTEM üzerinden, ENUCUZİTEM’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.

İÇERİK : ENUCUZİTEM üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.

VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.

3. ENUCUZİTEM KOŞULLARI VE KULLANIMA İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Şirket, bayilik anlaşması olduğu 3. taraf firmalara ait ürünleri ve Satıcılar’ın Ürünler’ini ENUCUZİTEM’e yüklemesini ve Kullanıcılar’ın bu Ürünlere ulaşmasına, Ürünler’i satın alma öncesinde görüntüleyebilmesini ve Alıcılar’ın Ürünler’i kredi kartı ile veya Şirket tarafından ENUCUZİTEM’da belirlenen diğer yöntemlerle satın alması Hizmetler’ini sağlamaktadır. Şirket tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Şirket’in inisiyatifindedir. Şirket bu yetkisini, herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.

3.2. Şirket, Veritabanı’na yüklenen bilgilerin Kullanıcılar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Şirket, kendisi haricinde ENUCUZİTEM’a üye olmuş Kullanıcılar tarafından yüklenen İçerikler’in hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu İçerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3. ENUCUZİTEM tarafından verilen Hizmetler; (i) ENUCUZİTEM’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalara ait olan Ürünler’i listeleme (ii) Satıcılara, Ürünler’i satışa sunabilecekleri, Alıcılara veya Ziyaretçilere ise Ürünler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması ve (iii) Alıcılar tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmasını takiben Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmedir. 

3.4. ENUCUZİTEM ve bu kapsamda Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

3.5. Şirket, Üyeler’in ENUCUZİTEM üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmektedir. Alıcılar, ENUCUZİTEM vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları ticari ilişki kapsamında ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmiş sayılırlar. Bu kapsamda Satıcı; Şirket’in Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin Satıcı’nın üyelik hesabına aktarılmasına yetkili olduğunu, Alıcı tarafından gönderilen ödemenin kendi rızası ile Şirket’e ait banka hesaplarında veya Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının yine Şirket’e sunduğu para işleme alanlarında tutulduğunu, aldığı Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.6. ENUCUZİTEM kapsamında, Satıcılar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetler’den ve İçerikler’den dolayı Şirket’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu olmadığını peşinen kabul edilmiş sayılır.

3.7. Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler; Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için ENUCUZİTEM’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını, söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Şirket’in her zararını karşılamakla yükümlü olduklarını ğeşinen beyan ve kabul ederler.

3.8. Şirket, Satıcılar tarafından ENUCUZİTEM’a yüklenen, değiştirilen İçerikler’in hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Şirket, yüklenen ve/veya sunulan İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

3.9. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Ziyaretçiler’in ENUCUZİTEM üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Kullanıcılar, ENUCUZİTEM üzerinden kendileri hakkında toplanan verilerin ENUCUZİTEM tarafından işlenmesine açık rıza ile onay vermiş sayılırlar.

3.10. Şirket, ENUCUZİTEM üzerinden Ziyaretçiler, Alıcılar ve Satıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. Şirket aynı zamanda; Ziyaretçiler’in kimliği, adresi, e-posta adresi, telefonu, IP adresi, ENUCUZİTEM’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde diğer bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir, kullanabilir, iş ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşabilir.

3.11. Şirket, ENUCUZİTEM üzerinde Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” asla toplamamaktadır.

3.12. Ziyaretçiler, ENUCUZİTEM üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Ziyaretçiler’in, ENUCUZİTEM dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

3.13. ENUCUZİTEM’daki Ürünler’e ilişkin bilgiler ve ilanlar güncelliğini yitirebilir. Satıcılar tarafından listelenen Ürünler’e ilişkin bilgileri güncelleme yükümlülüğü münhasıran Satıcılar üzerinde olup Şirket bu konuda herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. ENUCUZİTEM bayisi olduğu firmalardan elde ettiği Ürünleri Kullanıcılara stoklayarak satmamakta, API ile 3. taraf firmanın kendisine verdiği anlık stok ve fiyat listesi üzerinden Kullanıcılara ENUCUZİTEM üzerinden gösterim yapmaktadır. ENUCUZİTEM, bayisi olduğu 3. taraf firmalardan elde ettiği ve ENUCUZİTEM üzerinde listelediği Ürünler hakkında sorumluluğu kabul etmektedir. Bu durumda yaşanacak aksaklık hakkında gerekli bildirimi Kullanıcı adına hizmet aldığı 3. taraf firmaya ileteceğini ve aksaklığın giderilmesi için gerekli girişimleri zaman kaybetmeden başlatacağını beyan eder.

3.14. 18 yaşından küçük kişiler ENUCUZİTEM ’dan alışveriş yapamazlar. Ürün satamazlar ve alamazlar.

3.15. Şirket, ENUCUZİTEM üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, ENUCUZİTEM dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek ENUCUZİTEM dışında kalan içeriklerden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Şirket sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler.

3.16. Şirket, ENUCUZİTEM dahilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Ziyaretçiler, Şirket tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen ENUCUZİTEM’a yapılan her türlü saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda ENUCUZİTEM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcılar bu sebeple doğacak zararlardan Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan ederler.

3.17. Kullanıcılar, ENUCUZİTEM’da satılan Ürünler’i listelendikleri fiyat ile almayı kabul eder. Hiçbir şekilde ENUCUZİTEM’a indirim ve kampanya teklifinde bulunamazlar. ENUCUZİTEM kendi rızası ile farklı Kullancılara farklı fiyat uygulaması hakkını saklı tutar. Kullanıcılar ENUCUZİTEM’ın bu hakkını hiçbir zaman sorgulayamazlar.

3.18. Satın aldığı Ürün’ü kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı Ürün’ün ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını Satıcı’ya karşı kullanabilir. Alıcı, Şirket’in Ürün’ün satışından, tesliminden ve varsa ayıplarından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder. ENUCUZİTEM bayisi olduğu 3. taraf firmalara ait Ürünler’in ayıplı çıkması durumunda gerekli girişimleri yapacağını beyan eder. Hatalı veya kullanımı geçmiş Ürün’ün incelenmesi için 3. taraf firma tarafında başlatılan girişim de 30 iş gününü bulabilir. 30 iş gününü geçen durumlarda satış işlemi başarısız sayılır ve Alıcı bakiyesi hesabına geri yüklenir.

3.19. Alıcı, ENUCUZİTEM’dan Ürün’ü satın alarak kredi kartı veya Şirket’in belirleyeceği başkaca ödeme yöntemleri ile ödeme yapacaktır. Şirket, kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını ENUCUZİTEM’dan Alıcı’ya duyurur. Bununla birlikte, Şirket’in bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur. 

3.20. Şirket, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez.

3.21. İşbu sözleşme hükümlerinin ihlali halinde Şirket’in maddi ve manevi zararını tazmin hakkı saklıdır. İşbu sözleşme, Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ENUCUZİTEM’ın herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler ve Kullanıcılar bir tazmin talebinde bulunamaz.

3.22. Ziyaretçiler; işbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Şirket’in üyeliği sona erdirmek ve Kullanıcılar’ın ENUCUZİTEM’a girişini belirli/belirsiz bir süre engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.23. Satıcılar tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler Şirket’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.

3.24. Şirket’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.25. Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Ziyaretçi’nin davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda ENUCUZİTEM’ın kullanımı, içeriği, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

3.26. ENUCUZİTEM tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzeller hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu durumlarda Kullanıcı, ENUCUZİTEM tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa Kullanıcı’nın oluşturduğu ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

3.27. ENUCUZİTEM üzerinden Ürün satmak veya almak için veya bakiye yüklemek için ÜYE olmak şarttır. ENUCUZİTEM’a üye olmak ücretsizdir. Üyelik şartları Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır.

3.28. ENUCUZİTEM kendisi haricinde yasalara uygun olarak hizmet veren diğer E-Satış platformalarında kendi adına mağaza kurarak satış yapabilir. Bu platformlarda belirtilen fiyatlar ENUCUZİTEM’dan farklı olabilir. Kullanıcı hiçbir şekilde farklı fiyatlandırmadan dolayı mağduriyet veya hak talebinde bulunamaz.

3.29. Kullanıcılar; ENUCUZİTEM tarafından veya ENUCUZİTEM üzerinden SATICI tarafından yapılan satışlardan sonra destek talebinde bulunamaz.

3.30. Kullanıcı ENUCUZİTEM’ta verilen Hizmetler’e erişim için gerekli teknik altyapıya sahip olmalıdır. Kullanıcının eksik teknik altyapısından kaynaklanan erişim sıkıntıları satış ve satış sonrası süreçte ortaya çıksın veya çıkmasın ENUCUZİTEM’ın sorumluluğunda değildir.

3.31. ENUCUZİTEM kendi inisiyatifinde ve kendisinin belirleyeceği fiyatlandırma üzerinden 3. taraf kişi ve firmalara ait reklamları Kullanıcılara gösterebilir. Reklam, kampanya ve promosyonlar; mobil Uygulama üzerinden Push Bildirim olarak, flash mesaj olarak, SMS olarak, e-mail olarak veya farklı vasıtalar ile Kullanıcı’ya rızası dışında gönderilebilir. Bu bildirimleri sonlandırabilmek için Kullanıcıya teknik imkan sunulmuştur. Kullanıcı reklam, promosyon ve kampanyalar hakkında içerik de dahil olmak üzere hiçbir teklifte bulunamaz ve olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

3.32. Kullanıcı ile ENUCUZİTEM arasında hukuki hiçbir bağlantı yoktur ve iddia edilemez. ENUCUZİTEM’ın Kullanıcılar ile iş ortaklığı, işveren-işçi ilişkisi veya temsilcilik gibi bir ilişkisi yoktur. Hiçbir Kullanıcı ENUCUZİTEM hakkında resmi bir anlaşma olmaksızın bunu iddia edemez.

3.33. Kullanıcılar’ın kendi aralarında ENUCUZİTEM üzerinden kendileri, hesapları veya başka kişisel verilerini karşılıklı paylaşmaları ENUCUZİTEM’ı bağlamaz. Bu bilgilerin güvenliğinden sorumlu tutulamaz.

3.34. ENUCUZİTEM Kullanıcıya sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf etmektedir. Fakat ENUCUZİTEM, servislerinin Kullanıcının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesinin kırılmazlığını garanti etmez.

3.35. Kullanıcı işbu sözleşme haricinde; Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmesini okumaktan ve anlamaktan sorumludur.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. ENUCUZİTEM’da erişilen İçerikler ile; Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, ENUCUZİTEM’ın Veritabanı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verildiği haller dışında Şirket’in ENUCUZİTEM Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir İçeriği paylaşılamaz ve kopyalanılamaz.

4.2. ENUCUZİTEM Kullanıcıların yüklediği her türlü İçeriğe karşı sorumsuzdur. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı durumunda ortaya çıkabilecek hukuki süreçlerden Kullanıcının kendisi sorumludur. ENUCUZİTEM hukuka aykırı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan silme hakkını saklı tutar.

4.3. Kullanıcılar, ENUCUZİTEM’da yer alan; elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir İçerik’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcılar, ENUCUZİTEM’da, Şirket’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

4.5. ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik Şirket’in mülkiyeti altındadır. ENUCUZİTEM’a yazılı olarak başvurulmadıkça ve ENUCUZİTEM’ın yazılı onayını almadan bu İçerik’ler çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz.

4.6. Kullanıcılar, ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veritabanı’na hiçbir şekilde erişim girişiminde bulunamazlar.

4.7. Kullanıcıların, ENUCUZİTEM üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla api, script veya başka türlü yazılımlar ile veri çekmesi yasaktır.

4.8. ENUCUZİTEM’a ait isim, logo veya ENUCUZİTEM’ı temsil eden her türlü İçerik, Şirket’in yazılı onayı alınmadan hiçbir ortamda kullanılamaz. ENUCUZİTEM iş ortaklarını kendi www.enucuzitem.com.tr internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Burada yer alanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi ENUCUZİTEM ismini temsil eden hiçbir içeriği kullanma hakkına sahip değildir.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Kullanım Koşulları’ndan ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nden ve eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu durumlar için Şirket’in Kullanıcıları herhangi bir zararını tazmini talebinde bulunamazlar.

5.2. Mücbir sebep terimi, Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, salgın, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, resmi otoritelerce internet erişimine getirilen kısıtlamalar gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

6. UYGULANACAK HUKUK

6.1. Aksi belirtilen durumlar hariç, Kullanıcının yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, ENUCUZİTEM kayıtları geçerli sayılacaktır.

6.3. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki haklarını Kullanıcı panelinden ENUCUZİTEM’ın onayı olmadan devredebilir. Bunu ENUCUZİTEM’ın bilmesi gerektiği iddia edilemez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan ENUCUZİTEM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜLÜK DURUMU

7.1. İşbu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından ENUCUZİTEM içerisinde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nı ENUCUZİTEM’ı ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. Şirket, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler ENUCUZİTEM üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yorumlar

Yorum Yap


Geri

Anasayfa

Üye Giriş

Üye Ol

İlan Ekle